contact en voorwaarden ....  

  

RayMotions energiecoaching

e: info @ raymotions . nl

(bij e-mail spaties weglaten)

i: www.raymotions.nl

initieel contact 't snelst via e-mail

 

RayMotions is een geregistreerde handelsnaam.

K.v.K. nummer: 14082369

leveringsvoorwaarden

Voor onze dienstverlening en leveringen is De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 van toepassing, op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.. Klik op afbeelding rechts om de voorwaarden te downloaden. Gelet op de aard van de opdracht betreft de verantwoordelijkheid alleen de kwaliteit van het werk, en wel tot een bedrag maximaal gelijk aan de door ons gemaakte kosten, uitgaande van een juiste instructie en/of informatieoverdracht uwerzijds.

 

  RayMotions

    energie in beweging